Skip to main content

spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je gedurende de looptijd van de lening periodiek premies betaalt voor een levensverzekering of kapitaalverzekering. Deze premies worden gebruikt om een kapitaal op te bouwen, waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.

Bij een spaarhypotheek bestaan de maandelijkse betalingen uit twee delen: de rente over de lening en de premie voor de levensverzekering of kapitaalverzekering. De premies worden gestort in een geblokkeerde spaarrekening of een verzekering die gekoppeld is aan de hypotheek.

Het opgebouwde kapitaal groeit gedurende de looptijd van de hypotheek. Het bedrag dat je aan het einde van de looptijd ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van de premies, de duur van de spaarperiode en het rendement op de spaarrekening of verzekering. Met dit kapitaal wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost.

De rente die je betaalt over de lening is doorgaans gelijk aan de rente die je ontvangt op de spaarrekening of verzekering. Hierdoor blijven de netto maandlasten gedurende de looptijd gelijk. Het rentedeel van de hypotheekrente is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.

Belangrijke kenmerken van een spaarhypotheek zijn:

  1. Kapitaalopbouw: Je bouwt gedurende de looptijd van de hypotheek fiscaal vriendelijk kapitaal op via de premies voor de levensverzekering of kapitaalverzekering.

  2. Garantie op eindkapitaal: Het eindkapitaal dat wordt opgebouwd, is doorgaans gegarandeerd, wat betekent dat je aan het einde van de looptijd zekerheid hebt over het bedrag waarmee je de hypotheek kunt aflossen.

  3. Stabiele maandlasten: De maandelijkse betalingen blijven gedurende de looptijd van de hypotheek doorgaans gelijk, omdat het rentedeel en de premie voor de verzekering elkaar compenseren.

Het is belangrijk om de voorwaarden en specifieke kenmerken van een spaarhypotheek te begrijpen en advies in te winnen bij ons om te bepalen of deze hypotheekvorm geschikt is voor jouw persoonlijke financiële situatie en doelstellingen.