facebook

woonboerderij

 

Wonen aan uitgestrekte akkers nabij heidevelden, de bossen als achtertuin en toch dicht bij alle voorzieningen? Wonen in een woonboerderij is een wens van velen en aanbiedingen zijn vandaag de dag relatief goedkoop. Een buitenkans?

 

Bezint eer ge begint. 

Deze wijsheid is altijd van toepassing, zeker bij de aanschaf van een woonboerderij. Er zijn veel plussen, maar ook minnen. 

relatief goedkoop

Terwijl de prijzen in het stedelijk gebied stijgen zien we deze ontwikkeling niet terug op het platte land. Kijk maar eens op de website van het Centraal Bureau voor de statistiek. Woonboerderijen in alle soorten en maten zien we voorbij komen tegen vaak gunstige prijsstellingen. Veel wonen voor weinig geld zou je kunnen zeggen. 

rust en ruimte

Op het platte land wonen de buren vaak kilometers verder op. Rust en ruimte trekken veel bewoners uit het stedelijk gebied aan. Wonen in het buitengebied is zo gek nog niet, ook al moet je kilometers rijden om een brood te halen. Stel een programma van eisen op en kijk of die ene woonboerderij daar 100% aan voldoet. Vaak zien we dat na een eigendomsoverdracht de helft van de gebouwen niet in gebruik is. De boerderij is simpelweg te groot om in te wonen. 

niet over 1 nacht ijs

Het aanbod van woningen in de steden is dalende. Dit betekent dat er vaak snel een beslissing genomen moet worden om te voorkomen dat anderen je voor zijn. Bij de aankoop van een woonboerderij ligt dat iets anders; het aantal gegadigden is kleiner zodat je veelal ruim de tijd krijgt om zaken op een rijtje te zetten en rustig een prijsonderhandeling in te gaan.

wonen is het uitgangspunt

Het komt vaak voor dat een woonboerderij nog een agrarische bestemming heeft. Deze bestemming zal gewijzigd moeten worden naar een woonbestemming en is afhankelijk van het voorgenomen gebruik van de grond en de opstallen. Laat je vooraf heel goed informeren door de gemeente over de gebruiksmogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan en de mogelijkheden om de bestemming te wijzigen. Neem een bestemmingsplan-wijziging desnoods op als ontbindende voorwaarde in een koopcontract. Banken financieren nagenoeg geen onderpanden welke nog een agrarische bestemming hebben; een voorbehoud van financiering bij de aankoop is van groot belang. 

onderhoud en verbouwen

Het onderhoudsniveau bij veel objecten is vaak beneden peil. Een verkoopbeslissing door de eigenaar komt vaak na het (moeten) staken van de (agrarische) activiteiten en onderhoud aan de opstallen heeft dan vaak op de laatste plaats gestaan. Laat je altijd bijstaan door een bouwkundige en laat een bouwkundig rapport opstellen. De kosten van een dergelijk rapport wegen niet op tegen eventuele toekomstige kosten van noodzakelijk herstel en reparatie en je weet vooraf waar je aan toe bent.

funda

Als je op zoek bent naar een woonboerderij dan is de website van Funda een goed hulpmiddel. Klik bij Funda op de optie "uitgebreid zoeken" en kies bij zoekcriteria voor woonboerderij. Ook staan er aanbiedingen bij Funda Landelijk. Vaak zien wij ook dat aanbiedingen via-via op de markt komen, buiten internet om. Houd je oren en ogen dus open. 

Let altijd op:

- het erf; in brabant zien we vaak dat het erf rondom een boerderij is verhard met zinkassen of zink-sintels. Dit zijn restanten van verhitte zinkertsen. Afgraven van het erf en aanvullen met schone grond kost veel geld. 

- asbest; veel opstallen zijn gedekt met asbesthoudende golfplaten. Het verwijderen hiervan zal door gespecialiseerde bedrijven moeten worden gedaan en kost veel geld. 

- ondergrondse (olie)tanks; het verwijderen hiervan kost veel geld.

- energieverbruik; zeker bij oudere panden

- aansluitingen op de nutsvoorzieningen; ga na of alle aansluitingen gerealiseerd zijn. Is er bijvoorbeeld glasvezel aangelegd?

- houtaantasters; de kapconstructies van met name oude stalgedeeltes zijn altijd aangetast. Laat vooraf goed bekijken hoe het gesteld is met de kapconstructies

- bodem; wat weet je over het vroegere gebruik van de gronden rondom de boerderij? Het zal niet de eerste keer zijn dat je bij het planten van een boom op een compleet afgebroken stal in de grond stuit. Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf en neem de uitkomst hiervan op als ontbindende voorwaarde in een koopcontract. 

- bekijk de eigendomsakte van de huidige eigenaar; staan hier misschien erfdienstbaarheden in waardoor de buurman met zijn tractor over jouw grond naar de openbare weg mag rijden? 

- monumenten; onderzoek altijd of de woonboerderij een monument is of een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook kan de woonboerderij cultuur-historisch waardevol zijn. Ga dit na bij de gemeente.

hypotheek

Wij vertellen je graag over de mogelijkheden om de aankoop van een woonboerderij te financieren. We werken samen met een aantal gespecialiseerde banken waarmee we een op maat gemaakte hypotheek kunnen adviseren. Ook hebben wij in ons netwerk de beschikking over een aantal gespecialiseerde bedrijven welke we kunnen inschakelen voor bijvoorbeeld een bodemonderzoek en bouwkundige onderzoeken. 

Neem gerust contact met ons op om de wensen te bespreken en de mogelijkheden te inventariseren. Ons telefoonnummer is 013-5770395

 

TIP: kijk ook eens op de website www.vastgoedvanhetland.nl

 

vastgoedvanhetland.nl

 

 

 

 

 

 

hypotheek voor een woonboerderij

  

woonboerderij2

 

woonboerderij3

uw privacy

 

Privacy verklaring internetsite https://www.kempenburg.nl

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Kempenburg Intermediair b.v.. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Kempenburg Intermediair b.v. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Kempenburg Intermediair b.v. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Kempenburg Intermediair b.v.  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden van gegevensverwerking

Kempenburg Intermediair b.v. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Gevoelige informatie

Kempenburg Intermediair b.v. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Kempenburg Intermediair b.v. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Kempenburg Intermediair b.v. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Kempenburg Intermediair b.v. kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Internetsites van derden

Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier 

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacystatement

Kempenburg Intermediair b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

kempenburg logo

 

Kempenburg Intermediair b.v.

Besterdring 81

5014 HH TILBURG

013-5770395

info@kempenburg.nl

 

 

login