facebook

als ik een huis koop waaraan nog het een en ander moet gebeuren, is een bouwdepot dan nog steeds mogelijk?

Dit is een vraag welke wij regelmatig te horen krijgen bij onze aspirant huizenkopers. Het beeld is heel vaak dat door veranderde regelgeving het niet meer mogelijk is om extra geld te 'verhypotheken' om eventuele verbouwings- of verbeteringskosten mee te voldoen. 

Wat is een bouwdepot

Een bouwdepot is niets anders dan een bedrag dat de hypotheekbank als het ware achter houdt bij de aankoop van een huis. Het geld, benodigd om de aankoop bij de notaris af te wikkelen, wordt overgemaakt naar de notaris en de rest, het bouwdepot dus, blijft bij de bank. Er wordt voor dit geld een aparte rekening geopend en uitbetalingen vanaf deze rekening wordt gedaan na ontvangst van de verbouwingsnota's. Het kan zijn dat je een nota zelf, uit eigen middelen hebt voldaan. In dat geval maakt de hypotheekbank dit geld naar jou zelf over. In het andere geval, waarbij je dus bij de leverancier op rekening hebt gekocht, wordt de factuur voldaan aan de leverancier (van b.v. de keuken of de badkamer). 

Hoe hoog mag een bouwdepot zijn?

Om te beginnen moet er eerst een verbouwingskosten-specificatie gemaakt worden. Dit is een overzicht van de onderdelen van de woning welke worden verbouwd of verbeterd. Een nieuwe keuken bijvoorbeeld, maar ook een badkamer, vloeren of het schilderwerk kunnen hierop vermeld worden. Het totaalbedrag van de specificatie blijft bij de bank in depot. 

Een andere voorwaarde is dat de verbouwingen/verbeteringen een waardeverhogend effect moeten hebben. Verbouwingen welke dit niet hebben kunnen niet in een bouwdepot gefinancierd worden en dienen dus uit eigen (spaar)geld betaald te worden. De taxateur bepaalt welke werkzaamheden waardeverhogend zijn en welke niet. De hypotheekbank gaat hier dus af op het taxatierapport in combinatie met de verbouwingsspecificatie. 

Ook speelt een rol wat de maximale hypotheek op het inkomen is. Als er op basis van het inkomen geen ruimte meer is binnen de hypotheek voor een bouwdepot, dan dienen verbouwingen/verbeteringen geheel uit eigen middelen voldaan te worden. 

Wat kost een bouwdepot?

Bij de meeste banken kost een bouwdepot niets. De hypotheekbank zal n.l. veelal een rente over dit geld vergoeden met een rentepercentage dat gelijk is aan de hypotheekrente. Dit betekent concreet dat je zolang je niets opneemt uit het bouwdepot je hier ook geen rentekosten over betaalt. Dit is echter niet bij alle banken het geval!! Er zijn bijvoorbeeld ook hypotheekbanken die een rente over het bouwdepot vergoeden welke 1% lager ligt dan de hypotheekrente. Als je niets opneemt uit het depot kost je het toch iedere maand geld (hypotheekrente). 

Hoe lang is een bouwdepot geldig?

Ook dit is verschillend per hypotheekbank. Sommige banken hanteren een maximale termijn van 9 maanden; bij andere banken mag je 24 maanden over de (ver) bouw doen. Het is dus van belang om hier heel goed naar de voorwaarden van de verschillende banken te kijken. 

Hoe werkt e.e.a. bij nieuwbouw?

Bij nieuwbouw maakt de hypotheekbank in eerste instantie het geld over naar de notaris voor de aankoop van de grond. De rest blijft dan in het bouwdepot. 

Bij nieuwbouw ontvang je van de aannemer gedurende de bouw een aantal rekeningen. Dit noemt men ook wel termijnen. Deze rekeningen worden ingediend bij het bouwdepot en het verschuldigde bedrag wordt door de hypotheekbank overgemaakt aan de aannemer. Bouw je een nieuwe woning helemaal zelf? Dan worden de kosten van de bouwmaterialen steeds ingediend bij het depot. 

Stel dat ik het bouwdepot niet helemaal nodig heb, wat gebeurt er dan met het geld dat over blijft?

In vrijwel alle gevallen gebruikt de hypotheekbank het resterende saldo in het bouwdepot als aflossing op de hypotheek. Het maandbedrag van de totale hypotheek zal dus in dat geval iets lager worden. 

Meer weten?

We zitten bij de telefoon om jouw vragen te beantwoorden óf om een afspraak met je te maken om verder te praten over dit onderwerp. Ons telefoonnummer is 013-5770395. Of je klikt HIER om een afspraak met ons online te maken.

verbouwingshypotheek

uw privacy

 

Privacy verklaring internetsite https://www.kempenburg.nl

 

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Kempenburg Intermediair b.v.. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Kempenburg Intermediair b.v. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Kempenburg Intermediair b.v. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Kempenburg Intermediair b.v.  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doeleinden van gegevensverwerking

Kempenburg Intermediair b.v. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Gevoelige informatie

Kempenburg Intermediair b.v. tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Kempenburg Intermediair b.v. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Kempenburg Intermediair b.v. instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Kempenburg Intermediair b.v. kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Op onze website zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Internetsites van derden

Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactformulier 

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Uw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons kantoor. Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan ons kantooradres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacystatement

Kempenburg Intermediair b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

kempenburg logo

 

Kempenburg Intermediair b.v.

Besterdring 81

5014 HH TILBURG

013-5770395

info@kempenburg.nl

 

 

login