facebook

als ik een huis koop waaraan nog het een en ander moet gebeuren, is een bouwdepot dan nog steeds mogelijk?

Dit is een vraag welke wij regelmatig te horen krijgen bij onze aspirant huizenkopers. Het beeld is heel vaak dat door veranderde regelgeving het niet meer mogelijk is om extra geld te 'verhypotheken' om eventuele verbouwings- of verbeteringskosten mee te voldoen. 

Wat is een bouwdepot

Een bouwdepot is niets anders dan een bedrag dat de hypotheekbank als het ware achter houdt bij de aankoop van een huis. Het geld, benodigd om de aankoop bij de notaris af te wikkelen, wordt overgemaakt naar de notaris en de rest, het bouwdepot dus, blijft bij de bank. Er wordt voor dit geld een aparte rekening geopend en uitbetalingen vanaf deze rekening wordt gedaan na ontvangst van de verbouwingsnota's. Het kan zijn dat je een nota zelf, uit eigen middelen hebt voldaan. In dat geval maakt de hypotheekbank dit geld naar jou zelf over. In het andere geval, waarbij je dus bij de leverancier op rekening hebt gekocht, wordt de factuur voldaan aan de leverancier (van b.v. de keuken of de badkamer). 

Hoe hoog mag een bouwdepot zijn?

Om te beginnen moet er eerst een verbouwingskosten-specificatie gemaakt worden. Dit is een overzicht van de onderdelen van de woning welke worden verbouwd of verbeterd. Een nieuwe keuken bijvoorbeeld, maar ook een badkamer, vloeren of het schilderwerk kunnen hierop vermeld worden. Het totaalbedrag van de specificatie blijft bij de bank in depot. 

Een andere voorwaarde is dat de verbouwingen/verbeteringen een waardeverhogend effect moeten hebben. Verbouwingen welke dit niet hebben kunnen niet in een bouwdepot gefinancierd worden en dienen dus uit eigen (spaar)geld betaald te worden. De taxateur bepaalt welke werkzaamheden waardeverhogend zijn en welke niet. De hypotheekbank gaat hier dus af op het taxatierapport in combinatie met de verbouwingsspecificatie. 

Ook speelt een rol wat de maximale hypotheek op het inkomen is. Als er op basis van het inkomen geen ruimte meer is binnen de hypotheek voor een bouwdepot, dan dienen verbouwingen/verbeteringen geheel uit eigen middelen voldaan te worden. 

Wat kost een bouwdepot?

Bij de meeste banken kost een bouwdepot niets. De hypotheekbank zal n.l. veelal een rente over dit geld vergoeden met een rentepercentage dat gelijk is aan de hypotheekrente. Dit betekent concreet dat je zolang je niets opneemt uit het bouwdepot je hier ook geen rentekosten over betaalt. Dit is echter niet bij alle banken het geval!! Er zijn bijvoorbeeld ook hypotheekbanken die een rente over het bouwdepot vergoeden welke 1% lager ligt dan de hypotheekrente. Als je niets opneemt uit het depot kost je het toch iedere maand geld (hypotheekrente). 

Hoe lang is een bouwdepot geldig?

Ook dit is verschillend per hypotheekbank. Sommige banken hanteren een maximale termijn van 9 maanden; bij andere banken mag je 24 maanden over de (ver) bouw doen. Het is dus van belang om hier heel goed naar de voorwaarden van de verschillende banken te kijken. 

Hoe werkt e.e.a. bij nieuwbouw?

Bij nieuwbouw maakt de hypotheekbank in eerste instantie het geld over naar de notaris voor de aankoop van de grond. De rest blijft dan in het bouwdepot. 

Bij nieuwbouw ontvang je van de aannemer gedurende de bouw een aantal rekeningen. Dit noemt men ook wel termijnen. Deze rekeningen worden ingediend bij het bouwdepot en het verschuldigde bedrag wordt door de hypotheekbank overgemaakt aan de aannemer. Bouw je een nieuwe woning helemaal zelf? Dan worden de kosten van de bouwmaterialen steeds ingediend bij het depot. 

Stel dat ik het bouwdepot niet helemaal nodig heb, wat gebeurt er dan met het geld dat over blijft?

In vrijwel alle gevallen gebruikt de hypotheekbank het resterende saldo in het bouwdepot als aflossing op de hypotheek. Het maandbedrag van de totale hypotheek zal dus in dat geval iets lager worden. 

Meer weten?

We zitten bij de telefoon om jouw vragen te beantwoorden óf om een afspraak met je te maken om verder te praten over dit onderwerp. Ons telefoonnummer is 013-5770395. Of je klikt HIER om een afspraak met ons online te maken.

verbouwingshypotheeklogin